Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi konusunda sıkıntı yaşayan öğrencilerimiz için bu konu hakkında çıkması muhtemel bilgileri sizler için sunuyoruz. Tüm öğrenciler faydalanabilir. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi konusundan lisans-önlisans sınavında genelde toplam 3 soru gelmektedir. Konunun hemen ardına bol soru ile desteklendiğinde ve günümüze daha yakın olayları kapsadığı için unutulması diğer konulara göre daha zor bir konudur. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi konusunu özellikle sınava yakın zamanlarda tekrar etmek öğrencilerimize avantaj sağlamaktadır.

ÇAĞDAŞ TÜRK ve DÜNYA TARİHİ – 60 SORU CEVAP- 1

 • Türkistan Milli Birliği kurucusu ve ilk başkanı olan, Basmacı hareketinde rol alan aydın kimdir?

Zeki Velidi Togan

 • 1921’de Buhara’ya gelerek Basmacıların liderliğini üstlenen Tacikistan, Belçivan bölgesinde Ruslarla savaşırken şehit düşen ve cenazesi 1996’da Türkiye’ye getirilerek Şişli Abide-i Hürriyet Tepesi’ne defnedilen lider kimdir?

Enver Paşa

 • New Deal (Yeni Düzen) Projesi nedir?

1929 krizinin etkilerine karşı 1933’te ABD’nin başkan Roosevelt liderliğinde uyguladığı ekonomik programdır.

 • Fransa-ABD Dışişleri bakanlarının girişimleri ile 1928’de kurulan pakt hangisidir?

Briand-Kellog Paktı

 • Almanya hangi antlaşma ile I.Dünya Savaşı’ndan sonra dışlandığı uluslararası camiaya dahil olmuştur?

Locarno Antlaşması

 • 1934 Balkan Paktı ve 1936 Montrö Boğazlar Sözleşmesini ülkemiz adına imzalayan dönemin dışişleri bakanı kimdir?

Tevfik Rüştü Aras

 • İtalya’nın Akdeniz’de oluşturduğu tehdite karşılık Türkiye, Yunanistan, İngiltere ve Yugoslavya’nın 1936’da imzaladığı pakt hangisidir?

Akdeniz Paktı

 • Almanya’da I.Dünya Savaşından sonra işbaşına gelen totaliter rejim ve lider kimdir?

Nazizm- Hitler ( Führer)

 • İtalya’da I.Dünya Savaşından sonra iş başına gelen totaliter rejim ve lider kimdir?

Faşizm- Mussolini( Duçe)

 • 1922’de Napoli’den Roma’ya başlattıkları yürüyüş ile, Mussoli’nin başbakan olmasını sağlayan Faşist parti milis teşkilatının adı nedir?

Kara Gömlekliler

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

 • Mussoli’nin faşizmi anlattığı ve ‘’Her şey devlet içindir.’’ Diye özetlediği ünlü nutkunun adı nedir?

Scala Nutku

 • ) Fransa’da Almanya işgalini sonlandırmak için yapılan saldırı harekatına ne denir?

Normandiya

 • Japonya’nın II.Dünya Savaşı başlamadan önce Asya’da işgal ettiği yerler nerelerdir?

Mançurya Ve Çin

 • Mare Nastrum (Bizim Deniz) nedir?

Akdeniz’i, İtalyan gölü haline getirme amaçlı İtalyan sömürgeciliğinin adıdır.

 • Japonya’nın Asya’da ki yayılmacı politikasının adı nedir?

Ortak Refah Alanı

 • Japonya’nın modernleşmeye ve gelişmeye başladığı döneme ne ad verilir?

Meiji Restorasyonu

 

 • Meiji Restorasyonu hangi ülkede kim tarafından gerçekleşleştirilmiştir?

Japonya’da İmparator Mutsuhito tarafından gerçekleştirilmiştir.

 • Amerika’nın kendi içine kapanarak Avrupa’dan kendisini dışlama politikasına ne ad verilir?

Monreo Doktrini

 • 1925 yılında ABD, İngiltere, Almanya, Japonya, Çekoslovakya ve Belçika gibi devletler arasında oluşturulan birliğe ne ad verilir ?

Locarno Paktı

 

 • Kliring Sistemi ne anlama gelmektedir ?

Dış ticarette, iki ülke arasında yapılan alışverişin karşılıklı olarak döviz kullanılmadan mal ile ödenmesi (takas) yani malı alanın malını satın alma anlamına gelmektedir.

 • Hayat Sahası nedir ?

Alman ırkının yaşam alanının genişletilmesi için Avrupa’da yayılma amaçlı Alman sömürgeciliğinin adıdır.

 • Almanya’nın Versay Antlaşması’na göre İtilaf Devletlerine ödeyeceği savaş tazminatına ne denir?

Tamirat Borçları

 • Türkistan’ı Ruslardan kurtararak bağımsızlığa kavuşturmak hangi hareketin temel amacıdır?

Basmacı Hareketi

 • Basmacı Hareketi nedir ?

Bolşevik yönetimine karşı bugünkü Orta Asya Cumhuriyetleri’nde başlayan bağımsızlık savaşlarının genel adıdır.

 • Enver Paşa’nın Basmacı Hareketindeki rolü ne olmuştur ?

Enver Paşa 1920’de bu harekete katılır ve ruslarla çarpışır. 1922 de şehit olması üzerine hareket zayıflar. Kafkasya’da Türk bağımsızlık hareketini güçlendirmiştir.

 • Basmacı Hareketinin sloganı nedir?

‘’Türkistan Türkistanlılarındır.’’

 • Lenin’in yeni kurulan Sovyet Rusya’da ilan ettiği ve uyguladığı ekonomik politika nedir?

N.E.P

 • ‘’Bizim Deniz’’ ifadesini Akdeniz için hangi lider kullanmıştır ?

Mussolini

 • Almanya’nın Rusya’ya saldırdığı harekata ne denir?

Barbarossa Harekati

 • Yerli malının kullanılmasını yaygınlaştırmak için ülkemizde hangi kurum kuruldu?

Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti kuruldu. Başkanı: Kazım Özalp

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

 • Almanya’nın gizli polis teşkilatına ne denir?

Gestapo

 • Almanya’nın 2.Dünya Savaşı sonrasında dört işgal bölgesine ayrılmasına karar verilen konferans hangisidir?

KPSS SINAV ANINDA SORU ÇÖZÜM TEKNİKLERİ yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Postdam Konferansı

 • SSCB tarafından 1955’te NATO’ya karşı kurulan birlik nedir?

Varşova Paktı

 • ABD’nin Orta Doğu’ya yönelik ekonomik paketi nedir?

Eisenhower Doktrini

 • Dünya Savaşı sırasında olası bir Almanya saldırısına karşı ülkemizde kurulan savunma hattına ne denir?

Çakmak Hattı

 • 1945 Milli Kalkınma Partisinin başkanı kimdir?

Nuri Demirağ

 • 6-7 Eylül Olayları nedir?

Atatürk’ün Selanik’te ki evine bomba atıldığı iddiaları üzerine İstanbul’da ki rumlara ait ev ve iş yerleri yağmalanması olayıdır.

 • Kore’ye gönderdiğimiz Türk tugayının komutanı kimdir ?

Tahsin Yazıcı

 • Türkiye’nin NATO’da ki ilk temsilcisi kimdir ?

Fatin Rüştü Zorlu

 • Çin ile ABD arasındaki yakınlaşmayı başlatan olay hangisidir?

Ping-Pong Diplomasisi

 • Kıbrıs rumlarının, Kıbrıs’ı Yunanistan’a katma idealine ne denir ?

Enosis

 • Keşmir Sorunu hangi ülke arasında olmuştur ?

Hindistan-Pakistan

 • İsrail’i tanıyan ilk arap ülkesi hangisidir ?

Mısır

 • Çekoslovakya’da Dubçek liderliğinde meydana gelen devrime ne denir?

Kadife Devrimi

 • Dağlık Karabağ sorunu hangi iki ülke arasında yaşanmaktadır?

Azerbaycan- Ermenistan

 • ‘’Bilge Lider’’ olarak bilinen devlet adamı kimdir?

Aliya İzzetbegoviç

 • 1944 yılında Stanlin’den kaçan 146 Azeri Türk’ün Türkiye’ye sığındıktan sonra hükümetin emri ile tekrar ruslara teslim edilmesiyle yaşanan facia ne olarak bilinir?

Boraltan Köprüsü

 • Sovyetler Birliği, Marshall Planına alternatif olarak hangi planı uygulamıştır ?

Molotof Planı

 • Molotof Planının amacı nedir ?

Marshall planına karşılık SSCB ve Doğu Avrupa ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkileri ve işbirliğini sıkılaştırmak için hazırlanmıştır.

 • Varlık vergisi nedir ?

1942’de  İkinci Dünya Savaşı sırasında, aşırı kazançları vergilendirmek için uygulamaya konulan bir defaya mahsus olağanüstü bir servet vergisidir.

 • Tan Olayı nedir ?

Sovyet dostluğu ve faşizm düşmanlığı politikası güden sol eğilimli günlük Tan gazetesinin sağ eğilimli bir grup tarafından 4 Aralık 1945 günü yağmalanması olayıdır.

 • Dörtlü Takrir nedir ?

CHP içindeki bazı milletvekilleri ‘’parti içinde özgür bir tartışma ortamının olması’’ isteği ile 7 Haziran 1945 günü CHP grubuna bir önerge verdiler. Bu önerge dört milletvekili tarafından verildiği için Dörtlü Takrir adını almıştır.

 • Dörtlü Takrir grubunu oluşturan milletvekilleri kimlerdir?

Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuad Köprülü, Refik Koraltan

 • ABD’nin 2.Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye ve Yunanistan’ı Sovyet tehdidinden korumak için geliştirdiği siyasetin adı nedir ?

Truman Doktrini

 • Dünya Savaşı sonrasında barışı korumak için hangi örgütler kurulmuştur ?

Birleşmiş Milletler kuruldu. NATO kuruldu. Balkan Paktı kuruldu. Bağdat Paktı kuruldu.

 • Yalta Konferansı ne zaman, hangi amaçla toplanmıştır?

4-11 Şubat 1945 tarihleri arasında II. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru toplanmıştır. Almanya’nın yenileceği belli olunca İngiltere, ABD ve Sovyetler Birliği’nin devlet başkanları arasında dünyanın yeniden paylaşılması amacıyla toplanmıştır.

 • Yalta Konferansı’nda alınan hangi karar Türkiye’nin savaşa girmesine neden olmuştur ?

1 Mart 1945’e kadar ortak düşmana savaş ilan etmiş olanların Birleşmiş Milletler Teşkilatı’na üye alınmalarına karar verildi. Bu karar üzerine Türkiye, 23 Şubat 1945’te Almanya ve Japonya’ya savaş ilan etti.

 • Lenin liderliğindeki sosyalistlerin, Bolşevik ihtilali sürecindeki sloganı nedir?

Barış, ekmek ve adalet

 • Rusya’da Bolşevik ihtilal ve rejim karşıtlarına karşı sindirme amaçlı faaliyette bulunan örgüt hangisidir?

ÇEKA Örgütü

 • 1905’te Rusya Müslümanları I. Kongresi’nin toplanmasında etkili olan Türk aydınları kimlerdir?

Yusuf Akçura ve İsmail Gaspıralı

 • 1918 de kurulan bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kurucusu olan ve ‘’Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez.’’ Diyen lider kimdir?

Mehmet Emin Resulzade

 • Orta Asya Türklerinin liderlerinden olan, ‘’Üç Tarzı Siyaset’’ makalesi ile tanınan ve Türk Ocağı kurucularından olan aydın kimdir ?

Yusuf Akçura

Tarih ders notlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Kpss Koçluğu olarak Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ders notlarını ve daha bir çok dökümanı sizlere sunmaya devam edeceğiz. Ülkemizin geleceği olan tüm adaylara başarılar dileriz..